Komunikimi & Lidhja

Komunikimi & Lidhja

Komunikimi & Lidhja

Përdoret gjerësisht në të gjitha llojet e aparateve të komunikimit, dhe objekteve mbështetëse, si: pajisja e karikimit, furnizimi me energji etj.

Veçoritë

Konsumi i ulët i energjisë;
Humbje e ulët;
Zhurmë e ulët;
Kompakt;
E qëndrueshme.

Produkte të ngjashme